Referencenummer: 22036

Betonskørter - Brøndbyvester

NOROQs Betonskørter bruges til støj-bekæmpelse i Brøndbyvester I denne tid har Vejdirektoratet et stort fokus på bekæmpelse af støj omkring det danske vejnet, og til at afhjælpe denne opgave bidrog NOROQ i foråret 2023 med 191 betonskørter til én i alt 950 meter støjskærm ved Bygaden i Brøndbyvester. Betonskørterne, der blev leveret med hjælp fra i alt 8 lastbiler, udgør nederste synlige del på den færdige støjskærm, der kan nedbringe generne fra trafiklarm i de boligområder, der er nord for Holbækmotorvejen. Leveringen af betonskørter foregik til Saferoad Daluiso A/S, der har stået for den samlede levering og montering af støjskærmene for Vejdirektoratet. Vi er glade for at kunne bidrage til, at adskillige boliger får reduceret støjniveauet i deres område.

Trafikstøj er et miljøproblem, der ofte er til stor gene for beboerne langs trafikerede veje. Den seneste landsdækkende kortlægning af vejstøj fra 2007 viser, at ca. 30 % af Danmarks boliger har støj over den vejledende grænseværdi. Støjproblemerne er koncentreret i byerne og langs de større veje. I aftalen om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 blev der afsat en samlet støjpulje på 400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemer langs statens jernbaner og veje, ved hjælp af støjafskærmninger og støjisolering af boliger m.m. På vejområdet anvendes midlerne som udgangspunkt på strækninger hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (over ca. 68 dB) kan hjælpes pr. investeret krone. Det er med udgangspunkt i ovenstående at støjskærmen i Brøndbyvester har sin oprindelse og med udgangspunkt i den målsætning at Saferoad i 2022 vandt opgaven med opsætning af støjskærmen som ses på billederne. NOROQ fik i efteråret 2022 ordren på levering af de i alt 191 betonskørter, som er dimensioneret af NOROQ selv.

Lokation: DK-2605 Brøndbyvester

Specifikationer

 • Bygherre:
  • Vejdirektoratet
 • Kunde:
  • Saferoad Danmark A/S
 • System:
  • Betonskørter
 • Samlet længde:
  • ca. 950 meter
 • Højde:
  • 0,70 meter