OMEGA BETONELEMENTER
ENKEL LØSNING PÅ NATURENS UDFORDRINGER
PADDEPASSAGER MED ÅBEN BUND
TRADIONEL ELEMENTLØSNING DER TILGODESER DYRENE
OMEGA-ELEMENTER FRA NOROQ
EN STENSIKKER OG LANGTIDSHOLDBAR LØSNING
Previous slide
Next slide

Omega-elementer

Funktionel faunapassage til padder og mindre pattedyr

NOROQ har specialudviklet et standardiseret paddepassagesystem, som vi har valgt at kalde for Omega-elementer – disse er skabt med respekt for naturen og resultatet er en markant reduktion i antallet af døde dyr ved fauna-passagerne. 

Vores Omega-elemeneter  overholder naturligvis kravene til B2 faunapassager fra Vejdirektoratets vejledning for faunapassager af August 2020.

Passagen er en tør passagetype designet specielt til padder og andre små til mellemstore pattedyr. 

Paddehegnet viser vejen

Omega-elementer fungerer som den ideelle underføring for dyrene, og i samspil med vores paddehegn langs veje og jernbaner ledes tudser, krybdyr, kravlende insekter samt små og mellemstore pattedyr, sikkert under disse.

Paddehegnet er afgørende for underføringens effektivitet. Hegnet, der enten laves i beton eller stål, styrer paddernes bevægelse og leder dem mod passagen.

Kontakt for os den rette løsning

NOROQ forpligter sig til at levere bæredygtige og effektive løsninger, der styrker samspillet mellem infrastruktur og natur, og i denne vision spillere vores faunapassager en essentiel rolle.

Kontakt os for yderligere information eller for at blive klogere på, hvordan vores Omega-elementer kan integreres og møde dine projektbehov.

  Kendetegn ved vores Omega-elementer:

  • Tilpasset paddernes behov: Vores B2 faunapassage er skabt med fokus på at lette paddernes migration til og fra ynglevandhuller. Korrekt placerede passager kan reducere mortalitetsrisikoen med op til 100% og øge antallet af krydsninger med hele 340%.
  • Profil og materialeoptimering: Den firkantede profil med åben bund medfører den rigtige fugtighed i passagen, som er med til at sikre paddernes gennemvandring.
  • Formglatte overflader: Elementerne etableres med formglatte overflader, som det er foreskrevet i Vejdirektoratets vejledning.

Normgrundlag

NOROQ’s Omega-elementer produceres i overensstemmelse med gældende normer DS/EN 15050 for at sikre høj kvalitet og overholdelse af alle standarder.

Relaterede referencer

Omega-elementer (Paddepassager)

Omega paddepassage 2-FAU-01

I foråret og sommeren 2019 leverede NOROQ, som en del af en større leverancepakke, såkaldte Omega-elementer til anlægsprojekterne E2001 og E2002. Projekterne omhandlede anlæggelsen af

Læs mere »