Referencenummer: 22002-2

E2009-2010 Faunapassager som Omegaelementer

Umiddelbart inden sommerferien trængte sig på i 2023, leverede NOROQ de såkaldte Omega-elementer, som for fremtiden vil agere passage for tudser og andre mindre dyr under den fremtidige banestrækning. Elementerne som ses på billedet, umiddelbart inden de blev monteret, udgør en lille del af NOROQs samlede leverance til projektet, hvor der er blevet leveret både perronforkanter, tunnelelementer og L-elementer.
Projektet har i alt 3 af disse faunapassager på hver 18 meters længde, elementerne blev monteret af M.J. Eriksson selv umiddelbart efter at NOROQ havde leveret dem på Lolland.

Vi takker M.J. Eriksson A/S for samarbejdet.

Som en del af projektet E2009-2010 på Lolland hvor jernbanen fra Ringsted til Rødby opgraderes, og/eller etableres ny, har NOROQ designet og leveret 3 styk mindre faunapassager i det såkaldte Omegadesign. Profilerne har åben bund, for at give tudser og anden fauna optimale betingelser, for at færdes og leve, hvilket giver konstruktionen dette "lidt" særprægede udseende. Elementerne blev til i et samarbejde med M.J. Eriksson A/S og COWI A/S, og er i alt installeret på 3 lokationer under banestrækningen. De 3 passager er alle 18 meter lange og er koblet sammen med paddehegnet, som leder tudserne til disse naturlige krydsninger under banen. Billederne viser elementerne umiddelbart efter ankomsten til pladsen, hvor de kort tid efter blev installeret af M. J. Eriksson A/S.

Lokation: DK-4960 Holeby

Specifikationer

 • Bygherre:
  • Banedanmark
 • Kunde:
  • M.J. Eriksson A/S
 • System:
  • Omegapassager
 • Samlet længde:
  • 3 x 18,0 meter
 • Højde:
  • 0,65 meter
 • Bredde:
  • 1,00 meter