Referencenummer: 15007-3

Næstved Omfartsvej Nord, Vestlig strækning - 2 styk rørfauna

Som del af projektet “Næstved Omfartsvej Nord, Vestlig strækning”, udbudt af Vejdirektoratet, har NOROQ været med til at levere og montere i alt 4 bygværker.

En buetunnel for cyklister og fodgænger, en faunapassage – projekteret som firkant tunnel – og to faunapassager, begge projekteret som betonrør med hver en diameter på Ø1800 mm.

De 2 sidste faunaer som NOROQ leverede til projektet på Næstved Omfartsvej, var rørfaunaer under omfartsvejen. Begge rør blev leveret som betonrør Ø1800 og begge blev monteret af vores kunde M.J. Eriksson. I alt blev der leveret 72 meter betonrør. Rørfaunaer fungerer i dag som passager for mindre dyr og under tiden, som billederne også viser det, også som vandpassage.

Lokation: DK-4700 Næstved

Specifikationer

 • Bygherre:
  • Vejdirektoratet
 • Kunde:
  • M.J. Eriksson
 • System:
  • Specialløsning - Betonrør
 • Samlet længde:
  • 27,0 m / 45,0 m
 • Dimension:
  • Ø1800