Referencenummer: 15007-2

Næstved Omfartsvej Nord, Vestlig strækning - Faunatunnel

Som del af projektet “Næstved Omfartsvej Nord, Vestlig strækning”, udbudt af Vejdirektoratet, har NOROQ været med til at levere og montere i alt 4 bygværker.

En buetunnel for cyklister og fodgænger, en faunapassage – projekteret som firkant tunnel – og to faunapassager, begge projekteret som betonrør med hver en diameter på Ø1800 mm.

Den firkantede faunapassage med betegnelsen 21193, blev udført som en to-delt løsning betonelement løsning, hvor to U-elementer sættes sammen og danner den firkantede form. Kravene til faunapassagen blev efter montage ændret, hvorfor bunden i tunnelen efterfølgende blev skåret ud og et ekstra U-blev støbt på stedet, som gjorde det muligt for Åløbet at passere igennem passagen. NOROQ stod for både leverance og montering, samt efterfølgende tilpasning af tunnellen.

Lokation: DK-4700 Næstved

Specifikationer

 • Bygherre:
  • Vejdirektoratet
 • Kunde:
  • M.J. Eriksson
 • System:
  • U-/U-løsning
 • Samlet længde:
  • 55,6 m
 • Fri højde:
  • 2,0 m
 • Fri bredde:
  • 4,5 m