Referencenummer: 23008_1

Omega-elementer som faunapassage under Skagerakvejens Forlængelse

I august måned leverede vi én paddepassage til entreprenør Brdr. Henriksen i Holbæk – passagen er en del af det større igangværende projekt med at forlænge Skagerakvejen – et projekt som er udbudt af Holbæk Kommune.
Padde-passagen, som vi i NOROQ kalder for OMEGA-elementer, konstrueres som billederne viser med åben bund, hvilket sikrer, at jorden har den naturlige fugtighed, som padder, tudser og andre smådyr velbefærdes i. På denne måde sikres deres habitat på bedst mulige måde.
Til dette konkrete projekt er otte enkelt-elementer sammensat. OMEGA-elementerne overholder naturligvis alle krav til Vejrdirektoratets vejleledninger for denne specifikke type af faunapassager.
Står du med et lignende projekt og skal bruge padde- eller andre typer af faunapassager, eller vil du blot vide mere herom, så tøv ikke med at kontakte os.

OMEGA-ekementerne designet og produceret af NOROQ følger Vejdirektoratets standard "Vejledning for faunapassager" fra August 2020. OMEGA-elementerne er et såkaldt type B2, jf. før nævnte vejledning og beskrives nærmere nedenfor. "Underføringen type B2 er en tør passagetype, der er anlagt specifikt for padder. De anlægges sammen med specifikke paddehegn langs vejen. Underføringerne kan også anvendes af krybdyr, kravlende insekter, små og mellemstore pattedyr, hvis de ligger naturligt i forhold til ledelinjer. Hvis de skal fungere som faunapassage for mellemstore pattedyr, skal der dog anlægges en anden hegning."

Lokation: DK-4300 Holbæk

Specifikationer

 • Bygherre:
  • Holbæk Kommune
 • Kunde:
  • Brdr. Henriksen A/S
 • System:
  • OMEGA-elementer
 • Samlet længde:
  • 19,0 meter
 • Højde:
  • 0,60 meter
 • Bredde:
  • 1,00 meter