Referencenummer: 18042

Stitunnel ved TSA70 i Aabenraa N

Som del af projektet ”H05010 TSA Bodumvej og TSA 70 Aabenraa N”, udbudt af Vejdirektoratet, har NOROQ leveret og monteret en præfabrikeret firkant tunnel til ”Ny stitunnel ved shunt ved Løgumsklostervej. Specielt ved tunnelen var at den blev anlagt tæt op ad en eksisterende tunnel, hvilket også fremgår af billederne. Dette giver cyklisten en speciel oplevelse at køre igennem de 2 tunneler, hvor det åbne stykke i midten kommer til at virke som en lysning i én samlet konstruktion. Tunnellen blev anlagt med fløjvægge i begge ender som blev sammenstøbt i bunden samt sætningsplader, der blev monteret efter bagfyldningsarbejderne var færdige. ​Firkanttunelen er en underføring for fodgængere og cyklister under den nye shunt ved frakørsel nr. 70, Aabenraa N.

I februar 2019 leverede og monterede NOROQ én stitunnel for M.J. Eriksson under det nye tilslutningsanlæg til Sønderjyske Motorvej nord for Aabenraa. Projektet der i sin helhed omfattede etablering af nordvendte ramper ved Bodumvej kombineret med en shunt i TSA 70, Aabenraa N, for trafikken på frakørselsrampen fra syd mod Aabenraa. Arbejdet blev udført for at lette presset på de to rundkørsler i til- og frakørsel 70 i Aabenraa N, hvor der de sidste år dagligt har været tilbagestuvning af trafikanter på ramper og motorvej for at komme af ved afkørsel 70 Aabenraa N. På Bodumvej er der etableret enkeltrettede cykelstier og cykelkantbaner (på broen) mellem de nye rampekryds. Desuden er der etableret en samkørselplads i området ved Bodumvej. Ramper er desuden forberedes til modulvogntog. NOROQ har stået for etableringen af stitunnellen som ligger i umiddelbar forlængelse af én eksisterende stiunderføring, kun afbrudt at et kort stykke åben cykelsti.

Lokation: DK-6200 Aabenraa

Specifikationer

 • Bygherre:
  • Vejdirektoratet
 • Kunde:
  • M.J. Eriksson A/S
 • System:
  • U-/U-elementtunnel
 • Samlet længde:
  • 12,0 meter
 • Højde:
  • 3,0 meter
 • Bredde:
  • 4,0 meter