Referencenummer: 21065

Transportbåndstunnel til Fehmern

Et af sommeren 2022s store projekter var produktion og levering af transporttunneller til Femern forbindelsen i Rødby. Projektet blev monteret af FLC A/S henover sommeren 2022 og det er der kommet en lille video ud af. Håber I vil se med – God fornøjelse. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7012015971909410816 Tak til Femern Link Contractors (FLC) for det gode samarbejde.

De 2 boxtunneller som hver måler ca. 250 meter, er designet, produceret og leveret af NOROQ A/S. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med kunden FLC A/S (Fehmern Link Contractors) som står for den samlede anlæggelse af den kommende Fehmern Forbindelse mellem Rødby (DK) og Puttgarten (DE). De, af NOROQ leverede, tunneller har til formål at fungerer som transportbåndstuneller under den kommende opbevaringshal for sand- og grusmaterialer. Sand- og grusmaterialet vil af transportbåndet blive ført ind i det nye betonfabriks blandeanlæg og derefter ende som beton i de kæmpe store sænkelementer, som fehmern forbindelse består af. NOROQ påtog sig i slutningen af 2021 opgaven med at projektere tunnellerne ud fra de ønsker som FLC havde hertil. I løbet af foråret og sommeren rullede der så i alt 180 lastbiler ind på pladsen i Rødbyhavn, med de mange elementer.

Lokation: DK-4970 Rødbyhavn

Specifikationer

 • Bygherre:
  • Femern A/S
 • Kunde:
  • FLC - Femern Link Contractors
 • System:
  • Boxelement-tunnel
 • Samlet længde:
  • ca. 500 meter
 • Bredde:
  • 2,4 meter
 • Højde:
  • 2,4 meter