Referencenummer: 15010-2

Underføring af Fovrfelt Bæk ved Esbjerg Havn

Som del af projektet ”Byggemodning af område nord for Molevej i Esbjerg”, udbudt af Esbjerg Kommune, har NOROQ leveret og monteret to præfabrikerede firkant tunneler, hhv. stitunnel under H.E. Blumesvej og underføring af Fovrfeld Bæk under Hjertingvej og dige.

Firkanttunnel Fovrfeltbæk Den anden tunnel er placeret ved Fovrfeltbæk og blev projekteret som en faunapassage, der skal føre forlagt Fovrfeltbæk under Hjertingvej. Tunnelen har et 3 meter langt elektrisk-styret stormskot, som i tilfælde af stormflod kan sænkes.

Lokation: DK-6700 Esbjerg

Specifikationer

 • Bygherre:
  • Esbjerg Kommune
 • Kunde:
  • M.J. Eriksson
 • System:
  • U-/U-løsning
 • Samlet længde:
  • 44,0 m
 • Fri højde:
  • 3,0 m
 • Fri bredde:
  • 5,5 m